Monogràfics Il·lustració + Animació

GRAVAT APLICAT A LA IL·LUSTRACIÓ 

En aquest curs desenvoluparem els conceptes bàsics de la imatge gràfica i les seves possibilitats d’aplicació al món de la il·lustració.
Treballarem les tècniques bàsiques de gravat: punta seca i aiguafort, juntament amb tècniques expressives com la monotípia, el linòleum i tècniques mixtes. I estamparem tant manualment com amb tòrcul.

No calen coneixements previs.

Professora: Elena Gascón

 

Hores:

30

Dates:

Del 26 de gener al 30 de març 2023

Dia i hora:

Dijous 16 a 19h

Preu:

260€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.