Monogràfics Il·lustració + Animació

NARRAR SENSE PARAULES

 

Il·lustrar és utilitzar el dibuix com a substitut del llenguatge escrit, sense paraules, amb colors, amb línies i traços expressius, amb recursos gràfics que ens permeten desplegar-nos i fer-nos entendre.
Provarem diferents recursos per desenvolupar les nostres capacitats narratives a través de les imatges, sense necessitat de textos. Crearem diferents projectes, com llibres muts, en els que abocarem tot allò que vulguem explicar gràficament.
És un taller que s’obre a tots els nivells i tots els públics, partint d’una base de dibuix prou sòlida que ens permeti jugar amb llenguatges gràfics sense recórrer als textos escrits. Serà important el treball en grup per a intercanviar idees i experiències artístiques.

Professor: Lluís Farré

 

Hores:

30

Dates:

Del 24 de gener al 28 de març 2023

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 13h

Preu:

230€

Places:

15

Requisits:

Coneixements de dibuix

 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.