Monogràfics Il·lustració + Animació

TÈCNIQUES POP-UP: LA TRIDIMENSIONALITAT DEL PAPER

El curs proposa ser un espai de recerca on investigar les possibilitats del paper com a estructura tridimensional, en el qual es combina I’enginyeria del paper, el disseny i la il·lustració.

L’objectiu principal del curs és que l’alumne aprengui a considerar el paper com un material creatiu: un instrument fonamental per a I’experimentació de la seva obra artística i per a la presentació o difusió del seu propi treball.

El curs està dirigit a tots els públics, serà important el treball en grup per a intercanviar idees i experiències artístiques.

Professora: Roberta Bridda  

 

Hores:

30

Dates:

Del 25 de gener al 29 de març 2023

Dia i hora:

Dimecres de 17 a 20h

Preu: 235€

Places: 15

Requisits:    Cap

 

Sol·licitud de plaça - TÈCNIQUES POP-UP

4 + 1 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.