# Enquadernació Avançat -

Monogràfics Enquadernació i Paper

ENQUADERNACIÓ AVANÇAT

Curs anual per continuar amb els aprenentatges del monogràfic Enquadernació Iniciació. Seguirem adquirint més destreses i habilitats pròpies de l’ofici i ens endinsarem en el treball de la pell com a recobriment del llibre. Començarem per la tapa muntada en mitja pell i aprofundirem veient altres acabats com les puntes, els nervis i la plena pell. També veurem com elaborar capçades, realitzarem estoigs de protecció i farem una iniciació a tècniques decoratives com el daurat, el mosaic i el gofrat.

Docent: Georgina Aspa 

enquadernació

Hores:

120

Dates:

D’octubre a juny        Inici: 5 d’octubre

Dia i hora:

Dijous de 10 a 14h

Preu:

468€ curs + 70€ matrícula*

Places:

12

Requisits:

Haver fet Enquadernació Iniciació o acreditar el nivell

Aquest curs no admet més sol·licituds

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  
*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.