# Enquadernació creativa - La Industrial

Monogràfics Enquadernació i Paper

 

 

ENQUADERNACIÓ CREATIVA

Aquest curs és per a totes aquelles persones enamorades dels
papers i les llibretes, els llibres i la seva olor, les caixes, els
estoigs i la construcciò d’aquests amb cartró. Si sents
curiositat per saber quina feina hi ha darrera de cada peça aquest curs és per a tu.

Docent: Carla Alpáñez

Hores:

45

Dates:

Del 5 d’octubre 2023 a l’1 de febrer 2024

Dia i hora:

Dijous de 17 a 20h

Preu:

382€

Places:

8-12

Requisits:

Cap

El curs està cancel·lat

Et podem informar quan el tornem a oferir. Envia’ns el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.