# Enquadernació i Cartonatge - La Industrial

Monogràfics Enquadernació i Paper

ENQUADERNACIÓ I CARTONATGE

Portarem a terme molts tipus de quaderns i de capses des d’un punt de vista lúdic, per als amants del paper i enamorats de l’art. Descobriràs quantes coses es poden fer amb paper i cartró i aprendràs una mica de tot: quaderns en blanc amb diferents formats i cosits, capses i estoigs, àlbums de fotos, etc… Veurem diverses propostes que serviran per presentar la teva obra i ampliaran els teus recursos.

Dissenyadors gràfics, il·lustradors, fotògrafs i artistes en general podran enriquir el seu treball assumint una part més del procés creatiu.

Obrim dos torns: dilluns i dimecres. Indica al full de sol·licitud quin dia prefereixes.

Docent: Georgina Aspa

 

enquadernació i cartonatge

Hores:

120

Dates:

D’octubre 2023 a juny 2024

Inici 4 d’octubre

Dia i hora:

Dimecres de 10 a 14h

Preu:

468€ curs + 70€ matrícula*

Places:

12

Requisits:

Cap

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  
*En cas de realitzar més d’un curs la matrícula només s’abona una vegada

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.