# Estampació botànica sobre paper i tela -

Monogràfics Paper

ESTAMPACIÓ BOTÀNICA SOBRE PAPER I TEIXIT                  COLORS DE LA TARDOR

Descobrir i explorar el nostre entorn i territori ens invita a observar i plasmar les formes i els colors de la vegetació sobre el paper i el teixit amb l’estampació botànica. Aprendrem gradualment com estampar amb les plantes i les flors. També coneixerem i explorarem moltes variables que repercuteixen en els resultats finals de l’estampació: fulles, flors, escorces, tipus de fibra, mordents, tints naturals, tanins, mantes, cocció per immersió o al vapor, etc. Aconseguirem així impressions definides, acolorides, sorprenents i úniques.

Farem un receptari per a continuar estampant un cop acabat el monogràfic.

Docent: Edurne Bordas

  

Hores:

40

Dates:

Del 9 d’octubre a l’11 de desembre 2023

Dia i hora:

Dilluns de 10 a 14h

Preu:

350€

Places:

12

Requisits:

Cap

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.