# Paper fet a mà - La Industrial

Monogràfics Enquadernació i Paper

PAPER FET A MÀ

Espai de recerca i creativitat on investigar les possibilitats del paper fet a mà combinant tècnica i creació artística. S’exposaran diferents tècniques com l’encapsulat, el collage, el gofrat, les filigranes, les marques d’aigua. Es crearan diferents tipus de paper com el reciclat,el tèxtil, el de plantes. S’utilitzaran diferentes eines segons el paper a realitzar. Es realitzaran diferents textures, transparències, relleus, volums, acabats. Es visualitzarà un repàs per la història del paper des dels seus inicis. L’objectiu principal és veure el paper com una eina d’expressió, un material creatiu i un suport per a l’experimentació.

És un curs pràctic dirigit a tots els públics. No cal experiència prèvia.

Docent: Olga Serral

Hores:

30

Dates:

Del 10 d’octubre al 12 de desembre 2023

Dia i hora:

Dimarts de 17 a 20h

Preu:

295€

Places:

12

Requisits:

Cap

Aquest curs no admet més sol·licituds

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.