# Taller d'Enquadernació -

Monogràfics Enquadernació i Paper

TALLER D’ENQUADERNACIÓ

Mai heu pensat a aprendre a fer les vostres pròpies llibretes? Teniu ganes d’aprendre a enquadernar de forma personalitzada els vostres llibres preferits? En aquest curs aprendràs els conceptes clau de l’enquadernació. Coneixeràs el procediment tradicional, des de la relligadura de quadernets o l’encolat de fulls fins al revestiment i col·locació de les tapes.

Aquells que ja tinguin nocions d’enquadernació també podran seguir aprofundint i ampliant els seus coneixements.

Docent: Henar García

Hores:

45

Dates:

Del 4 d’octubre 2023 al 7 de febrer 2024

Dia i hora:

Dimecres de 17 a 20h

Preu:

382€

Places:

8-12

Requisits:

Cap

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.