# Aquarel·la botànica experimental - La Industrial

Monogràfics Enquadernació i Paper

AQUAREL·LA BOTÀNICA I DE PAISATGE

Vine a conèixer el fascinant món de l’aquarel·la botànica i les aiguades. Aprendràs les possibilitats creatives que ens aporta aquesta tècnica per pintar vegetació. Ho farem d’una manera divertida, amb diferents materials i des d’un enfocament modern i completament experimental. Tant si ja treballes amb aquarel·la i vols enriquir la teva tècnica, com si comences des de zero. Aprendrem tots els trucs i explorarem les possibilitats creatives que ens aporta l’aquarel·la per pintar la vegetació amb tots els seus colors i matisos. No cal tenir experiència.

Docent: Alejandra Morales

Hores:

28

Dates:

Del 19 de gener al 15 de març 2024 (el 8 de març no hi haurà classe)

Dia i hora:

Divendres de 10 a 13:30h

Preu:

260€

Places:

12

Requisits:

Cap

Curs cancel·lat

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.