# Batik. L'art de pintar amb cera - La Industrial

Monogràfics Il·lustració + Animació

BATIK. L’ART DE PINTAR AMB CERA

El batik és una tècnica de tenyit per reserva per pintar teixits. Consisteix en aplicar capes de cera sobre les regions que no es volen tenyir (zones reservades), fixant els colors en aquelles zones no reservades. És un taller per iniciar-se a la tècnica del batik on potenciar la teva creativitat tot pintant d’una manera original i divertida. És un taller experiencial on es treballarà amb algunes explicacions teòriques però sobretot a través de la pràctica. Farem una breu introducció a la història i la tècnica del batik, als materials i a les parts de què consta tot el procés. Des del primer dia començarem a pintar i anirem introduint noves eines i possibilitats que ofereix la pintura amb batik. Cada alumne tindrà l’oportunitat de realitzar una petita obra o tela triant la manera de tenyir-la amb les diferents possibilitats que haurà anat experimentat al llarg del curs.

Docent: Sílvia Ferrer Casanovas

 

Hores:

30

Dates:

Del 16 de gener al 19 de març 2024 

Dia i hora:

dimarts de 10 a 13h 

Preu:

292€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Curs cancel·lat

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig. 

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.