# Iniciació al Gravat - La Industrial

Monogràfics Il·lustració + Animació

INICIACIÓ AL GRAVAT 

Curs adreçat a persones amb ganes d’endinsar-se en el fantàstic món del gravat, una de les primeres tècniques per imprimir les imatges als libres. Avui en dia és una expressió creativa amb multitud de facetes. Coneixerem I’aiguafort i les seves variants: aiguatinta i sucre, la punta seca tan directa i expressiva, i també les tècniques additives que ens permeten ser més pictòrics.

Aprendrem quins paper podem emprar i com tractar-los, les
tintes, els estris específics que necesitem, farem recerca dels materials
tradicionals i no tan tradicionals, l’entintat i el collage per poder treure
el màxim rendiment a les planxes.

Un curs per gaudir de la imaginació a través de I’aprenentatge. No calen coneixements previs.

Docent: Roser Sales

 

Hores:

45

Dates:

Del 13 de febrer al 28 de maig 2024

Dia i hora:

Dimarts de 10 a 13h

Preu:

388€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.  

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.