# Taller d'il·lustració. A la recerca de la pròpia veu -

Monogràfics Il·lustració + Animació

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ 

El curs proposa una ruta per trobar la pròpia veu gràfica a través de procesos, tècniques, estratègies i jocs. Farem petits projectes il·lustrats que compartirem i comentarem a classe. Crearem una rutina de treball que ens permetrà un manteniment del dibuix i un entrenament creatiu que ens obrirà noves portes i noves maneres de fer. És important entendre que la il·lustració sempre vehicula una idea o un missatge. Per tant, s’allunya de la idea de dibuix decoratiu que erròniament s’acostuma a tenir. En aquest sentit, treballarem a partir de textos, idees i conceptes concrets.

Dirigit a tothom amb ganes d’endinsar-se en el món de la il·lustració i el dibuix des de una prespectiva creativa i experimental. Tots els nivells són benvinguts.

No calen coneixements previs ni haver fet cap curs anteriorment.

Professora: Àfrica Fanlo

 

Hores:

 30

Dates:

Del 5 d’octubre al 21 de desembre 2023

Dia i hora:

Dijous 16:30 a 19:30h

Preu:

280€

Places:

12

Requisits:

Cap

 

Per sol·licitar plaça envia el full degudament omplert a 

Descarrega el full

Si la quantitat de sol·licituds no arriba al mínim establert el curs s’anul·larà.
Si la quantitat de sol·licituds supera el nombre de places ofertades es procedirà a un sorteig.
Qui hagi cursat anteriorment la matèria sol·licitada, no entrarà en el sorteig.

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.