# Disseny 3D de mascares de protecció contra el Covid19 -

En la represa de la tercera avaluació El professor Ramon Almeda ha preparat una experiència creativa de disseny 3D de mascares de protecció per donar a conèixer a l’alumnat de Batxillerat el moviment maker i la seva implicació en la situació actual. El projecte té la base en un disseny públic realitzat pel moviment coronavirusmaker i un d’un disseny lliure de Joseph Prusa. L’alumnat realitzarà propostes creatives per a nous dissenys de màscares que seran reproduïdes pel professor Ramon Almeda.