Monogràfics Joieria

ENCASTAT DE GEMMES INICIACIÓ

 

Aprendrem la preparació i utilització de les eines específiques de l’encast per tal de realitzar les tècniques pròpies de l’ofici, granet, boques, grapes i baranes, de forma bàsica en montures de plata ja preparades per preparar gemmes.

Professora: Bea Cobos

 

Horas:
35h
Dates:
del 22 febrer al 14 de juny 2021
Dia i hora:
Dilluns de 17:30 a 20:00 h
Preu:
270,13 €
Places:
10-15
Requisits:
Conèixer les tècniques bàsiques de joieria

 

Sol·licitud de plaça ENCASTAT DE GEMMES INICIACIÓ

10 + 2 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.