# Formació ocupacional - La Industrial

Formació ocupacional

Reparació de Joieria. Aquest certificat de professionalitat desenvolupa les competències que segueixen: recepcionar, diagnosticar i reparar peces de joieria, reposant material gemmològic, garantint la qualitat, la seguretat de les operacions i organitzant l'activitat professional d'un taller artesanal.

Preparem per desenvolupar la seva activitat professional en empreses i/o tallers de joieria dedicats a la reparació de joies. Treballa per compte d’altri, sota la supervisió d’un tècnic superior, o per compte propi.

MF2045_2: Recepció i diagnosi de peces de joieria 130  hores
UF2101: Articles de metall preciosos. 50h
UF2102: Gemmologia Bàsica. 40h
UF2103: Diagnosi Técnica i econòmica de la reparació d’una peça de joieria. 40h
MF2046_2: Reparació de elements de joieria 150 hores
UF2094: Tècniques bàsiques d’elaboració d’elements i peces de metall preciós. 90h
UF2099: Tècniques bàsiques d’acabats en joieria i orfebreria. 30h
UF2104: Adaptació, modificació i substitució d’elements de joieria. 30h

Joan Aviñó

Gustaf Dies

 

 

 

 

 

 

 

  

Tens cap dubte?

Vols més informació?

Escriu-nos!

Formació ocupacional

9 + 12 =