La Industrial

Estratègia Digital de Centre

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre
que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la
competència digital. Per aconseguir aquesta competència
digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre:
organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius,
els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si
escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i
de millora contínua.

Clica aquí per accedir a la pàgina de l’Estratègia Digital de Centre de La Industrial.