# Estratègia digital de centre - La Industrial

La Industrial

Estratègia Digital de Centre

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Clica aquí per accedir a la pàgina de l’Estratègia Digital de Centre de La Industrial.