# Història - La Industrial

La Industrial

Història

L’escola se situa, des de 1915 al recinte de l’Escola Industrial del carrer Comte d’Urgell, Barcelona. Aquest emplaçament històric és significatiu ja que fou la seu de l’antiga fàbrica Batlló.

L’Escola d’Art La Industrial se sent hereva d’un passat centenari, volem que aquest sigui el nostre primer tret d’identitat. La vinculació entre l’art i la producció industrial la trobem ja en els seus inicis, amb un enfocament revolucionari en aquella època, atesos els mètodes pedagògics introduïts per Francesc Galí, director i promotor d’aquell primer centre, que promovia l’experimentació i la creativitat, alhora que les destreses i les capacitats de l’alumnat. Consulteu el projecte de l’Escola dels Bells Oficis aprovat el 1914.

En un primer moment va ser creada com a model per a la modernització de les arts a Catalunya, amb empenta i prestigi. Aquesta mateixa empremta i el seu propi valor va fer que fos mutilada per la Dictadura de Primo de Rivera. Només va ressorgir sota la direcció de Rafel Campanals amb nous valors, molt més socials, orientada a la formació dels obrers. De manera sorprenent, va existir un esforç de manteniment d’aquest ideari, especialment en els camps artístics durant els primers anys del franquisme, per patir, posteriorment, un període de foscor lligat al desinterès de les administracions pels ensenyaments artístics. Malgrat això, el prestigi, especialment en ceràmica i joieria es va saber mantenir.

Amb els nous temps democràtics, l’Escola va recuperar la seva personalitat pròpia i de nou va fer un esforç per posicionar-se com a referent en els camps de la pedagogia artística. Noves especialitats com Enquadernació, Gravat, Conservació i Restauració, pionera a Catalunya, o Dibuix i pintura; al mateix temps les especialitats tradicionals de l’escola prenen nova empenta: Joieria, Ceràmica, Escultura, Tapissos, etc. I apareix un intent d’oferir estudis reglats en Arts. La reforma del sistema d’Ensenyaments Artístics va tornar a sacsejar l’Escola, calia una decisió que va passar pel traspàs, primer dels ensenyaments reglats de la Diputació Provincial de Barcelona, a l’Ajuntament i, posteriorment, de tota l’Escola al Consorci d’Ensenyament de Barcelona. Podeu veure l’exposició del centenari de l’Escola en aquest enllaç.