Matrícules

BATXILLERAT D’ARTS

 

Preinscripció 

Formalitzar la matriculació – AMB CITA PRÈVIA

Per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 23 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos. (presencial)

El 24 de juny és festiu.

Per als alumnes de batxillerat pendents d’avaluació al setembre és del 5 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos. (presencial).

 

ALUMNES NOUS

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

  ALUMNES QUE PROMOCIONEN SENSE CAP MATÈRIA PENDENT

 Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula. 

  • L’alumne es farà una fotografía al centre (en cas de no poder venir en el moment de la matriculació, es realitzarà al setembre).

  • Fulls de matrícula degudament emplenats i signats (descarregar del nostre web)  i portar en mà.

  ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA PENDENT LA MATRICULACIÓ SERÀ AL SETEMBRE 

  • El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.
  • L’alumne es farà una fotografía al centre. 
  • Fulls de matrícula degudament emplenats (descarregar del nostre web)  i portar en mà.

 

 *ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN DINS DEL PERÍODE ESTABLERT, PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA*

  

 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ i SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

Formalitzar la matriculació – AMB CITA PRÈVIA

Grau Mitjà: De l’11 al 15 de juliol de 2022: període de matriculació (presencial).

Grau Superior: Del 18 al 22 de juliol de 2022: període de matriculació (presencial).

 

ALUMNES NOUS

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 

 ALUMNES QUE PROMOCIONEN SENSE CAP MATÈRIA PENDENT

 Documentació a presentar per formalitzar la matrícula:

 El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

 

ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA PENDENT LA MATRICULACIÓ SERÀ AL SETEMBRE

 El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit  a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

 

*ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN DINS DEL PERÍODE ESTABLERT, PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA*