# Matrícules - La Industrial

Matrícules

BATXILLERAT D’ARTS

Matrícula – amb CITA PRÈVIA

Per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 22 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

ALUMNES NOUS

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 • Certificació dels requisits acadèmics d’accés (original i còpia).

 • DNI de l’alumne (original i còpia)

 • DNI del tutor (si l’alumne és menor d’edat – original i còpia)

 • Llibre de Família (si l’alumne és menor d’edat – original i còpia)

 • Targeta Sanitària (original i còpia)

 • L’alumne es farà una fotografia al centre (en cas de no poder venir en el moment de la matriculació, es realitzarà al setembre).

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

 

ALUMNES QUE PROMOCIONEN SENSE CAP MATÈRIA PENDENT

 Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula. 

 • L’alumne es farà una fotografía al centre (en cas de no poder venir en el moment de la matriculació, es realitzarà al setembre).

 • Fulls de matrícula degudament emplenats i portar en mà.

  ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA PENDENT LA MATRICULA SERÀ AL SETEMBRE 

 • L’alumne es farà una fotografía al centre. 
 • Fulls de matrícula degudament emplenats i signats, i portar en mà.

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

*ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN DINS DEL PERÍODE ESTABLERT, PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA*

   

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ i SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Grau Mitjà: Matrícula – amb CITA PRÈVIA del 3 al 7 de juliol de 2023

Grau Superior: Matrícula – amb CITA PRÈVIA del 19 al 24 de juliol de 2023

ALUMNES NOUS

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 • Certificació dels requisits acadèmics d’accés (original i còpia).

 • DNI de l’alumne (original i còpia)
 • DNI del tutor (si l’alumne és menor d’edat – original i còpia)

 • Llibre de Família (si l’alumne és menor d’edat – original i còpia)

 • Targeta Sanitària (original i còpia)

 • NUSS 

 • Fulls de matrícula degudament emplenats i signats, i portar en mà.

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

 ALUMNES QUE PROMOCIONEN SENSE CAP MATÈRIA PENDENT

 Documentació a presentar per formalitzar la matrícula: 

 • L’alumne es farà una fotografía al centre (en cas de no poder venir en el moment de la matriculació, es realitzarà al setembre.)
 • Fulls de matrícula degudament emplenats i signats, i portar en mà.

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula.

ALUMNES AMB ALGUNA MATÈRIA PENDENT LA MATRICULA SERÀ AL SETEMBRE

 • L’alumne es farà una fotografía al centre (en cas de no poder venir en el moment de la matriculació, es realitzarà al setembre.)
 • Fulls de matrícula degudament emplenats i signats, i portar en mà. 

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit/dèbit  a l’escola en el moment de formalitzar la matrícula. 

*ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN DINS DEL PERÍODE ESTABLERT, PERDRAN LA PLAÇA ASSIGNADA*