Cursos especialitzats de formació contínua

DECORACIÓ DE PAPER DE GUARDES

Experimentació de diverses tècniques de decoració de paper per posteriorment poder aplicar als nostres llibres, quaderns, capses, carpetes. etc. Veurem tècniques com la decoració a l’engrut, el batik, l’estampació, orizomegami, etc. Requisits: sense

Hores:

36 h.

Dates:

del 30 març a 15 juny

Dia i hora:

dilluns de 10 a 14h

Preu:

115,20€ curs + 68€ matrícula

Places:

15

Requisits:

Cap

Professora : Georgina Aspa

Inscriu-t'hi - DECORACIÓ DE PAPER DE GUARDES

2 + 14 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.