Cursos especialitzats de formació contínua

ENQUADERNACIÓ AVANÇADA

Enquadernació de luxe i artística realitzada principalment en pell amb diferents tipologies de capçades i guardes. Utilització de diferents tècniques decoratives com el mosaic, gofrat i daurat. Elaboració d’ornaments a lloms, tapes i contratapes. Estoigs i capses per a llibres i obra gràfica. Tècniques de restauració de les enquadernacions. Requisits: haver fet Introducció a l’enquadernació o acreditar nivell.

Hores:

45 h.

Dates:

del 12 de febrer a 27 de maig

Dia i hora:

dimecres de 17 a 20h

Preu:

289,64€

Places:

10-15

Requisits:

haver fet Introducció a l’enquadernació o acreditar nivell

Professora : Àngels Arroyo

Inscriu-t'hi - ENQUADERNACIÓ AVANÇADA

12 + 9 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.