Cursos especialitzats de formació contínua

PLÀSTIC SOSTENIBLE APLICAT A LA JOIERIA: BIOPLÀSTIC I UPCYCLING

Aprendrem a transformar el plàstic de rebuig de manera creativa, amb tècniques de calor, tall i unió per fer joies (Upcycling). “Cuinarem” plàstic biodegradable i també plantejarem alternatives sostenibles a la utilització de resines epoxi o silicones. 

Hores:

40 h.

Dates:

del 10 de febrer al 27 d’abril

Dia i hora:

dilluns de 16:30 a 20:30h

Preu:

288,12€

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Professora : Paula Waters

Inscriu-t'hi - PLÀSTIC SOSTENIBLE APLICAT A LA JOIERIA: BIOPLÀSTIC I UPCYCLING

15 + 5 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.