Cursos especialitzats de formació contínua

TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ENQUADERNACIÓ

Introducció a les tipologies, característiques i tècniques bàsiques del relligat. Realització d’enquadernacions rígides i flexibles. Tapa solta i tapa muntada amb diferents tipus de cosits. Manipulats amb paper i cartró d’objectes com llibretes, carpetes, capses i estoigs. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici. Requisits: sense.

Hores:

45 h.

Dates:

del 11 de febrer al 26 de maig

Dia i hora:

dimarts de 17 a 20h

Preu:

289,64€

Places:

10-15

Requisits:

Cap

Professora : Àngels Arroyo

Inscriu-t'hi - TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ENQUADERNACIÓ

6 + 12 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.