Cursos especialitzats de formació contínua

TORN, TÈCNICA I DECORACIÓ

Curs per aprendre la tècnica del torn, I’ofici artesanal amb el qual treballem I’argila a partir d’un moviment circular. Aprendrem les posicions que ens permeten moure i dominar la pasta per aconseguir les peces pensades prèviament. Donarem molta importància a l’acabat de les peces, i en valorarem la qualitat i no la quantitat. lnvestigarem els diferents acabats i decoracions que es poden aconseguir amb el torn en cada un dels moments del procés. Treballarem amb diferents tipus de pastes cerámiques per aconseguir diversos acabats i qualitats.

Hores:

40 h.

Dates:

del 8 d’octubre 2019 al 4 de febrer

Dia i hora:

dimarts de 17:30 a 20:30h

Preu:

338,15€

Places:

8-10

Requisits:

cap

 

Professor : Marc Vidal

Inscriu-t'hi - TORN, TÈCNICA I DECORACIÓ

12 + 11 =

Les teves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiades amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.