# Projecte memòria històrica, rap i grafiti - La Industrial

Durant el primer i segon trimestre d’aquest curs l’alumnat de 1r de Batxillerat està fent un taller transversal des de les matèries de Llengua catalana i literatura i Dibuix artístic que té com a eix central «El viatge des d’un punt de vista de l’exili i les migracions».
El taller s’emmarca dins el Projecte Memòria històrica, rap i grafiti”, i s’ha portat a terme de la mà de la Universitat de Barcelona i de Versembrant (Escola popular itinerant, el projecte de la qual és fomentar la consciència crítica del jovent a través de l’art urbà i el hip hop.)
En la primera fase d’aquest taller, dins la matèria de Llengua catalana i literatura, i amb l’ajut de Pau Llonch i Bittah, l’alumnat ha creat lletres de rap sobre aquesta temàtica, raps que posteriorment han gravat. Per prendre consciència sobre què significa haver d’exiliar-se o de migrar, s’ha fet un treball de conscienciació (per exemple s’ha visionat la pel·lícula Josep, d’Aurel, 2020) i d’investigació, com és indagar dins la família sobre aquestes temàtiques.
En una segona fase, dins la matèria de Dibuix artístic, l’alumnat – inspirant-se en els raps que ha creat- ha fet esbossos per a un mural que es realitzarà a l’antiga presó Model el mes de febrer. Ha estat un treball col·laboratiu amb la intervenció de Lucas Vico.