# Campus Escola Industrial -

Relacions

Campus Escola Industrial

El Campus La Industrial és un espai de col·laboració estable en el que participen els centres: Institut Escola del Treball, Escola d’Art La Industrial, CFA Can Batlló i CFA Palau de Mar.

El quatre centres mantenen l’objectiu d’oferir una educació pública de qualitat a la ciutat, hereus de la feina educativa de la Mancomunitat de Catalunya.

Els objectius fonamentals són:

Vetllar pels interessos de les escoles dins l’entorn del Recinte de l’Escola Industrial.

Representar els interessos comuns dels centres integrants davant les entitats de l’entorn institucional més proper (Consorci d’Educació i Diputació de Barcelona) i altres organitzacions.

Planificar actuacions conjuntes i coordinar projectes conjunts del membres integrants.

Facilitar a cada escola la participació de l’alumnat dels altres centres en projectes comuns, pràctiques, continuïtat d’estudis, orientació, formació, complementària.

Compartir espais, recursos materials i serveis quan sigui possible. I organitzar campanyes de comunicació i informació conjuntes.