# CooperArt - La Industrial

Relacions

 

El programa CooperArt

Descripció i finalitat del programa

El programa CooperArt desenvolupa metodologies d’innovació i transferència de coneixement amb l’objectiu que les escoles d’art es donin suport i comparteixin estratègies i experiències. Així mateix, fomenta l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres, promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l’alumnat i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la responsabilitat, l’organització del treball, l’emprenedoria, el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la comunicació i l’aprendre a aprendre, davant reptes amb sentit empresarial.

El programa posa a les escoles d’art en disposició d’interactuar amb altres centres educatius, les empreses i les entitats per al desenvolupament, transferència i aplicació de coneixements.

La finalitat és estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i altres centres educatius, empreses i entitats per al desenvolupament de projectes d’interès mutu que generin valor educatiu i empresarial.

En aquest marc l’Escola d’Art La Industrial hi participa amb els alumnes del 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior en Decoració Ceràmica. En el mòdul Gestió de Projectes Professionals es treballen els projectes que puguin sorgir en relació a aquestes propostes externes.

Destinataris

Hi ha diferents tipologies de clients de l’Estudi de Ceràmica Artlaindustrial.

– Empreses reals. Empreses que tinguin la necessitat d’algun dels objectes descrits anteriorment i que puguin oferir una compensació a canvi, sigui de prestigi o d’intercanvi.
– Empreses de la xarxa d’empreses simulades de les escoles d’art i disseny. Aquests encàrrecs es duran a terme igual que la relació amb les empreses reals, però la compensació serà a través dels encàrrecs que pugui formular la nostra escola a les altres empreses de la xarxa.
– Associacions sense ànim de lucre, que necessitin els serveis que s’ofereixen i així s’estableix una relació solidària.
– Institucions o ajuntaments. Possibilitat de dur a terme projectes com una relació entre l’escola i les altres institucions dins els intercanvis habituals.

Canals de prestació i sol·licitud del servei

La sol·licitud de serveis de l’Estudi es podrà demanar per correu electrònic.
Mail de contacte:
Telèfon de contacte: a concretar: 933219066 ext.110
Web: 
Direcció: Carrer Comte d’Urgell, 187, Edifici 21 Aula: taller de ceràmica
Horari: dilluns d’12h30 a 14h30 i divendres de 8h a 11h30.

Equip tècnic. Unitat/departament responsable. Unitats/departaments implicats.

Escola: Escola d’Art La Industrial
Departament: Departament de Ceràmica.
Mòdul: Gestió de Projectes Professionals del 2n curs CFGS Decoració Ceràmica.
Coordinador: Coordinador del mòdul de GPP. Marc Vidal.
Equip tècnic: Marc Vidal, Pilar Monteagudo i Laia Pascual.
Altres unitats que poden intervenir: mòdul de FOL, mòdul de Mitjans informàtics, mòdul de Laboratori de fabricació digital.