# Laboratori de transformació educativa - La Industrial

Relacions

Laboratori de transformació educativa

Des del curs passat, la direcció de l’Escola d’Art La Industrial impulsa el Laboratori de transformació educativa.

Aquest programa és iniciativa del Departament d’Educació, de tres cursos de durada, que es fonamenta en diverses experiències reeixides de diferents centres i, especialment, del Programa d’Escola Nova 21.

Pretén aconseguir models significatius i eficaços de transformació educativa en el paradigma de millora contínua. Consisteix en l’aprenentatge compartit dels centres i dels agents acompanyants amb l’objectiu d’induir la seva transformació de manera accelerada, a partir de la realitat singular del centre i d‘una exhaustiva diagnosi del seu projecte pedagògic.