# Batxillerat artístic - La Industrial

Batxillerat artístic

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que té com a objectiu la formació integral de l’alumnat i el prepara per accedir al món laboral i també per continuar els estudis, tant en els cicles formatius de grau superior com en els ensenyaments superiors artístics i els universitaris.

Sortides Professionals

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir:

  • a la Universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
  • a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional específica, d’Arts Plàstiques i Disseny
  • a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyaments Esportius, si es tenen els requisits d’accés
  • als Ensenyaments Superiors Artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
  • al món laboral

Durada

Dos cursos acadèmics.

Accés

Per accedir al Batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • Graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (GESO),
  • Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Tècnic Superior d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al Títol de Tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Titulació

Títol de Batxillerat, via Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

Horaris

Matins de 8.00 a 14.30 hores

 

 

 

Per reservar els llibres

Instruccions a seguir

Tens cap dubte?

Vols més informació?

Escriu-nos!

Batxillerat artístic

10 + 6 =