Batxillerat Artístic

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que té com a objectiu la formació integral de l’alumnat i el prepara per accedir al món laboral i també per continuar els estudis, tant en els cicles formatius de grau superior com en els ensenyaments superiors artístics i els universitaris.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-22

OFERTA BATXILLERAT