La Industrial

Avís Legal

RESPONSABILITAT

Les pàgines i continguts poden contenir errors, inexactituds o omissions. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL no garanteix l’exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol declaració o qualsevol altra informació publicada a les seves pàgines web. Vostè accepta que qualsevol decisió, un cop feta aquesta advertència, serà assumida pel seu propi compte i riesgo. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL no assumeix responsabilitat per aquelles informacions o continguts que no hagin estat creats per ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL, pel que no respondrà davant a aquells danys o perjudicis que puguin derivar-se de l’ús d’aquesta información. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL no es responsabilitza de danys o perjudicis derivats de l’accés, ús o mala utilització dels continguts de l’Portal. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

CONDICIONS

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL. Ofereixen a les seves pàgines web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitzen. En alguns casos aquesta informació no constitueix una oferta comercial de compra o venda d’aquests productes i serveis, de manera que els preus corresponents no estan publicats.


ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL l’autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina aquesta web, però exclusivament per al seu ús personal i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL, ni canviï, modifiqui, o suprimeixi qualsevol Informació, contingut, o les seves advertències. La còpia d’Informació no s’ha d’entendre com una autorització per transferir a Vostè oa qualsevol Persona els drets de propietat de ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL.

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL prohibeix la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL.

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, de la informació que contenen, la seva aparença i disseny, de les seves marques, logos, i dels seus productes i serveis, llevat que s’especifiqui una altra cosa.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL pot proporcionar enllaços a altres llocs web dirigits per entitats o persones no relacionades amb ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL no és responsable dels continguts que apareixen publicats en aquests llocs web. Si vostè decideix visitar algun lloc mitjançant enllaç (link), ho farà exclusivament sota el seu propi risc, i és la seva responsabilitat prendre totes les mesures de protecció contra virus o altres elements destructius.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL amb CIF ——-, domicili a Edifici 21, Carrer del Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona, és responsable de l’tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser demanades a través del lloc web. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de posar-nos en amb contacte amb vosté .El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

DADES RECAPTADES PER LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts. Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web. Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis .El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

EXERCICI DELS DRETS

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic a8042354@xtec.cat Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

DESTINATARIS

ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

VARIACIÓ DE LES DADES

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variación. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a a8042354@xtec.cat Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.