Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals ARTB0211

Aquest certificat de professionalitat desenvolupa les competències que segueixen: Reproduir motlles i peces ceràmiques artesanals mitjançant emmotllament per massa plàstica o colada de barbotina, seguint les instruccions tècniques donades i la normativa sobre riscos laborals i gestió ambiental.

Preparem per desenvolupar la seva activitat professional en empreses i/o tallers de ceràmica dedicats a la Modelisme Muntadors de productes ceràmics.Operadors de fabricació de vaixelles, articles de llar i adorns,operari de motlles per a ceràmica artesanal. operari de reproducció per emmotllament de peces ceràmiques artesanals.

Treballa per compte d’altri, sota la supervisió d’un tècnic superior, o per compte propi.