# Estudis - La Industrial

Estudis

L’EAI és una escola d’art que vetlla per la formació integral de l’alumnat. És una escola petita que es caracteritza per la implicació del professorat en l’atenció a l’alumnat i que es projecta vers el seu entorn desenvolupant projectes conjunts.

La línia educativa dels nostres ensenyaments es fonamenta en la creativitat, els conceptes, i les tècniques. La creativitat en equilibri entre la formació bàsica en les disciplines artístiques i una visió crítica de la realitat que ens envolta. Els conceptes fonamentats del llenguatge artístic i de la resta de les humanitats. I les tècniques tant les de caràcter tradicional com les noves tecnologies. El projecte docent que caracteritza la línia educativa de l’EAI tendeix a l’especialització de les matèries, la coordinació entre aquestes i la interdisciplinarietat a fi d’aconseguir projectes transversals singulars i de qualitat que ens situen en el llenguatge actual de l’art i del disseny, afavorint així un aprenentatge globalitzador.

L’escola potencia l’esperit de recerca aplicada i d’innovació com un valor inspirador dels seus projectes docents, ja sigui en la seva vessant reglada com en la formació no reglada. Les dimensions del centre, així com la implicació del seu professorat, afavoreixen un tracte proper amb l’alumnat. D’altra banda, l’heterogeneïtat de l’oferta educativa, el ric i variat perfil d’especialització del seu professorat i la qualitat de les seves infraestructures, garanteixen un bon nivell de formació.

fablab ceràmica

Cicles Formatius

Cicle Superior Ceràmica Artística

Cicle Superior Il·lustració + Animació

Cicle Superior Joieria Artística

Cicle Mitjà Decoració Ceràmica

Cicle Mitjà Encast

 

Cursos Especialitzats

Ceràmica

Enquadernació

Joieria

Il·lustració + Animació