Dins el marc de l’acord entre les dues Escoles el curs 2021-22 hem iniciat una col·laboració que consisteix en un intercanvi de coneixement i d’espais, així que hem establert tres àmbits de relació.

Els alumnes de 2n dels dos Cicles de Ceràmica (Mitjà i Superior) assisteixen a les aules d’Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona a rebre tallers teòrics sobre eines i metodologies per projectar, i de narrativa i comunicació.

Els alumnes d’Elisava venen a La Industrial a realitzar tallers de capacitació ceràmica per a conèixer el material i el procés ceràmic.

Hi ha un acord de col·laboració i realització d’un projecte comú entre els alumnes del mòdul de Formació en entorn professional de La Industrial i els Treballs de final de grau d’Elisava. 

Elisava

+

El Campus La Industrial és un espai de col·laboració estable en el que participen els centres: Institut Escola del Treball, Escola d’Art La Industrial, CFA Can Batlló i CFA Palau de Mar.

El quatre centres mantenen l’objectiu d’oferir una educació pública de qualitat a la ciutat, hereus de la feina educativa de la Mancomunitat de Catalunya.

Els objectius fonamentals són:

Vetllar pels interessos de les escoles dins l’entorn del Recinte de l’Escola Industrial.

Representar els interessos comuns dels centres integrants davant les entitats de l’entorn institucional més proper (Consorci d’Educació i Diputació de Barcelona) i altres organitzacions.

Planificar actuacions conjuntes i coordinar projectes conjunts del membres integrants.

Facilitar a cada escola la participació de l’alumnat dels altres centres en projectes comuns, pràctiques, continuïtat d’estudis, orientació, formació, complementària.

Compartir espais, recursos materials i serveis quan sigui possible. I organitzar campanyes de comunicació i informació conjuntes.

Campus

+

El programa CooperArt  desenvolupa metodologies d’innovació i transferència de coneixement amb l’objectiu que les escoles d’art es donin suport i comparteixin estratègies i experiències. Així mateix, fomenta l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres, promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l’alumnat i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la responsabilitat, l’organització del treball, l’emprenedoria, el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la comunicació i l’aprendre a aprendre, davant reptes amb sentit empresarial.

Cooperart

+

L’Escola d’Art La Industrial ha signat un conveni amb l’Institut de Formació en Art Teràpia a través de la Fundació UdG: Innovació i Formació de la Universitat de Girona per tal de que el Postgrau i el Màster Art Teràpia tinguin lloc a les nostres aules i tallers. L’actual acord es perllongarà durant els propers anys.

La nova promoció 2021-23 començarà al setembre.

Máster

+