Certificat de professionalitat: Reparació de joies (ARTB0211)

Aquest certificat de professionalitat desenvolupa les competències que segueixen: recepcionar, diagnosticar i reparar peces de joieria, reposant material gemmològic, garantint la qualitat, la seguretat de les operacions i organitzant l’activitat professional d’un taller artesanal.

Preparem per desenvolupar la seva activitat professional en empreses i/o tallers de joieria dedicats a la reparació de joies. Treballa per compte d’altri, sota la supervisió d’un tècnic superior, o per compte propi

+

+