El llibre com a obra d’art

15 de gener a 18 de març 2024
Dilluns de 17 a 20h

Espai d’investigació al voltant del llibre i les seves possibilitats expressives. Treballarem el contenidor com a peça d’art en si mateix, que el propi llibre expliqui una història, no només que en sigui el guardià. Després d’una introducció teòrica de la història del llibre d’artista i la presentació d’algunes tècniques, cadascú s’endinsarà en un projecte personal que anirà desenvolupant al llarg del curs. Un acompanyament per tota la geografia del llibre: tapes, tall, capçada, tipografia, color, gramatge, tamany, textura… Combinarem exercicis pràctics i revisarem artistes que han abordat el llibre com a obra d’art des de les avantguardes fins avui dia. Compartirem el procés creatiu del propi treball, ampliant la mirada del que pot arribar a ser un llibre. Dirigit a artistes, poetes, dissenyadors, fotògrafs, enquadernadors i tothom amb ganes d’ampliar les possibilitats que ofereix aquest artefacte. No cal experiència prèvia.

+

Mercè Soler

+

Formulari de sol·licitud

+