Fundació arrels

El conveni amb la fundació té per objecte regular les condicions que regiran la col·laboració d’ambdues parts a fi i efecte de dur a terme els següents objectius:

  • Establir connexions entre el FAB-LAB de l’Escola i la fabricació digital d’Arrels Fundació.
  • Col·laborar en la realització de les pràctiques dels alumnes de cicles formatius de l’Escola
  • Facilitar la incorporació dels voluntaris i de les persones ateses per Arrels en els cursos de Formació Permanent de l’Escola.
  • Participar conjuntament en projectes d’ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).
  • Sensibilitzar sobre el sensellarisme al col.lectiu dels professors, alumnes i famílies de l’escola.