Institut municipal de persones amb discapacitat de Barcelona

L’escola ha signat un conveni amb L’Institut municipal de persones amb discapacitat de Barcelona (IMPD) consistent en:

La realització de diversos projectes al tallers o l’aula on l’alumnat i els usuaris de l’IMPD col·laborin en el seu desenvolupament. Realitzar la Formació en centres de treball establerta en el currículum dels Cicles formatius en col·laboració amb l’IMPD. Donar servei a necessitats de l’IMPD per desenvolupar materials pedagògics. Els impactes esperats en aquesta col·laboració són:

  • Millorar l’autonomia i la participació de les persones amb diversitat funcional.
  • Establir vincles de col·laboració entre l’Escola, les persones amb diversitat funcional i el territori on viuen i el seu districte.
  • Aportar a la societat professionals de l’art i el disseny que entenguin de forma real què és i què suposa la diversitat funcional i com l’accessibilitat és imprescindible, entenent el sentit de la normativa sobre la diversitat.
  • Sensibilitzar a la ciutadania i al sector professional relacionat amb l’art i el disseny envers la diversitat funcional, l’accessibilitat i el necessari disseny universal, incloent al sector del comerç. Influir de forma positiva en les decisions polítiques i de l’administració pública des de la ciutadania.
  • econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies de l’Ajuntament.