Introducció a la restauració de paper

Del 8 d’abril al 17 juny
Dilluns 10:00 a 13:00h

Nocions de restauració de paper per a enquadernadors. El llibre vell o antic que es troba en mal estat de conservació degut al pas del temps ens servirà per aprendre aquelles tècniques que ens permeten restaurar-lo alterant el mínim possible el seu aspecte i característiques originals. Requisits: tenir coneixements d’enquadernació.

Georgina Aspa

+

Formulari de sol·licitud

+