Museu del Disseny HUB

L’escola té establer un conveni de col·laboració e l’Institut de Cultura de Barcelona a través del Museu del Disseny de Barcelona per promoure diferents formats d’activitats educatives relacionades amb el disseny, la creativitat i la innovació: projectes de recerca comuns, col·laboracions amb els docents i també el préstec interbibliotecari, entre d’altres temes pertinents que pugui promoure cada una de les parts.

El Museu del Disseny pot oferir visites gratuïtes a les exposicions permanents i temporals als alumnes que desenvolupin treballs en relació al currículum escolar. El Museu del Disseny pot oferir als alumnes i el personal del centre degudament acreditats en concepte de promoció i com incentiu per l’afluència d’aquest sector de públic un descompte d’un 50%.

El Museu del Disseny ofereix també: Serveis complementaris del Centre de Documentació, serveis de préstec interbibliotecari, intercanvi de publicacions i serveis complementaris del Centre de Documentació.