Tècniques pop-up: la tridimensionalitat del paper

17 de gener a 20 de març 2024
Dimecres de 17 a 20h

El curs proposa ser un espai de recerca on investigar les possibilitats del paper com a estructura tridimensional, en el qual es combina I’enginyeria del paper, el disseny i la il·lustració.

L’objectiu principal del curs és que l’alumne aprengui a considerar el paper com un material creatiu: un instrument fonamental per a I’experimentació de la seva obra artística i per a la presentació o difusió del seu propi treball.

El curs està dirigit a tots els públics, serà important el treball en grup per a intercanviar idees i experiències artístiques.

+

Roberta Bridda

+

Formulari de sol·licitud

+