# Escola d'Art La Industrial - La Industrial

L’EAI és una escola d’art que vetlla per la formació integral de l’alumnat. Ens caracteritza la implicació del professorat en l’atenció a l’alumnat i la projecció vers el nostre entorn desenvolupant projectes conjunts.

La Industrial potencia l’esperit de recerca aplicada i d’innovació com un valor inspirador dels seus projectes docents. Les dimensions del centre, així com la implicació del seu professorat, afavoreixen un tracte proper amb l’alumnat. La diversitat de l’oferta educativa, el ric i variat perfil d’especialització del seu professorat i la qualitat de les seves infraestructures, garanteixen un bon nivell de formació.

 

 

 

ACTUALITAT